Paks ameeriklane

Siirad komplimendid on head suhteloomisele kaasaaitajad, kuid sageli puudub meil oskus neid teha.