Category: Müüginipid

Võta sõna ja kliendid hakkavad tulema

Uute klientide leidmine on tänases majandusolukorras kriitilise tähtsusega- pole kliente, pole ka raha. Selleks, et olla edukas, tuleb kasutada kõiki kanaleid, mitte oodata, et kliendid ise helistaksid ja manguks, et …

1 kroon – ja klient!

Meil on töökoht. Meil on tööks vajalikud vahendid- arvutid, telefonid jne. Need on aparaadid, mida me jätkuvalt uuendame. Miks me neid kasutame? Vastus – eks ikka selleks, et müüa ja …